ต่อ พ.ร.บ. ต่อภาษี ประกันภัยรถยนต์

ต่อ พ.ร.บ. ต่อภาษี ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันรถยนต์2พลัส...

รายละเอียด

พ.ร.บ.

     เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกๆคันต้องทำ เพื่อที่จะนำเอกสาร พ.ร.บ. นั้นไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีได้ โดยสาระสำคัญนอกเหนือจากการเสียภาษีประจำปีนั้น วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.นั้นมีความมุ่งเน้นที่คุ้มครอง และเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทุกๆคนให้ได้มีค่ารักษาพยาบาล หากมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างมาก กฎหมายจึงต้องมีการบังคับให้ทำตามกฎหมายค่ะ

รายละเอียดความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.


ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. ) เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2553หมายเหตุ :
– ชดเชยรายได้ 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน (ฐานะคนไข้ใน)
– ความคุ้มครองสูงสุดรวมกันไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน
– ความเสียหายรวมกันต่อครั้งไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
– ความเสียหายรวมกันต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง


อัตราค่าบริการต่อภาษีรถยนต์


สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

หมายเหตุ :
กรณีรถเกิน 7 ปี หากท่านมีใบตรวจสภาพรถยนต์อยู่แล้ว ให้คิดอัตราค่าบริการตามกรณีรถอายุไม่เกิน 7 ปี
ราคานี้พิเศษ สำหรับท่านลูกค้าที่ได้ใช้บริการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ ภาคบังคับ กับมิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอมเท่านั้น